tus_logo

Тус зээлийн аппликэйшн

Бид санхүүгийн үйлчилгээг технологийн шийдэл ашиглан хүн бүрт хүртээмжтэйгээр монгол орон даяар хүргэх зорилгоор 2021 оны 6 сарын 10нд байгуулагдсан.
Эрхэм зорилго:Зогсолтгүй хөгжүүлэгч байна
Алсын хараа:Үндэсний зээлийн апп болох
Үнэт зүйл:

Тэргүүлэх сэтгэлзүй

Урагшлах сахилга бат

Сэтгэх урлаг

iphone_x